Gå till innehållet

Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av större investeringar

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner och processer vad gäller styrning, finansiering och uppföljning av större investeringar.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att granska kommunens styrning, finansiering och uppföljning av större investeringsprojekt för att bedöma om dessa är ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande

Organisation
Revision
Publicerad
7 augusti 2020
Senast uppdaterad
21 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2020