Gå till innehållet

Granskning av underhåll av fastigheter och anläggningar

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat kommunens rutiner och processer vad gäller underhåll av fastigheter och anläggningar.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter och anläggningar eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Organisation
Revision
Publicerad
7 maj 2020
Senast uppdaterad
21 januari 2022
Typ
Revisionsrapporter 2020