Gå till innehållet

Riktlinjer för markanvisning

Från den första januari 2015 ska varje kommun enligt lag anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Kommunen har antagna riktlinjer från 2015-06-09, dessa har konstaterats vara i behov av revidering. I nedanstående dokument presenteras ett reviderat förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal.

Ett markanvisningsavtal innebär en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger en exploatör ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om förvärv av ett visst kommunägt markområde för bebyggande. Genom en markanvisning kan även kommunen i viss mån säkerställa att marken utvecklas på ett visst sätt.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
6 juli 2020
Senast uppdaterad
6 juli 2020
Typ
Riktlinjer