Gå till innehållet

Regler för budgetuppföljningsprocessen

Syftet med dessa regler är att förbättra uppföljning av verksamhet och budget samt skapa en bättre struktur i arbetet med prognoser avseende drift och investeringar.

I samband med den nya organisationen är ambitionen med dessa regler att skapa ett gemensamt arbetssätt för alla nämnder när det gäller budgetuppföljning och prognos. Genom att arbeta mer strukturerat med gemensamma arbetssätt emot alla förvaltningar kommer redundansen förbättras samt att kvalitén i uppföljnings- och prognosarbetet kommer höjas.

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
16 april 2021
Senast uppdaterad
16 april 2021
Typ
Styrdokument