Gå till innehållet

Informationsmaterial från MSB


Här finns filmer, annonser, affischer med mera fritt att användas.

Kampanjmaterial - MSB-  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Bildstöd och lättläst text från SPSM

Information på olika språk från Folkhälsomyndigheten

Samlad information om Coronaviruset