Gå till innehållet

Informationsmaterial fritt att använda och ladda ner

Här samlar vi informationsmaterial relaterat till Coronaviruset -Covid-19. Allt material som finns här är fritt att ladda ner. Sidan uppdateras med nytt material allt eftersom det tas fram.

Har du frågor om materialet eller hur det ska användas, kontakta Marknad- och kommunikationsenheten via e-post mok@osthammar.se.

Informationsmaterial från MSB


Här finns filmer, annonser, affischer med mera fritt att användas.

Kampanjmaterial - MSB-  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Bildstöd och lättläst text från SPSM

Information på olika språk från Folkhälsomyndigheten

Samlad information om Coronaviruset