Gå till innehållet

Sommarjobb, vård och omsorg

Bli sommarvikarie inom vård och omsorg

 

I korthet

Vi söker ett stort antal sommarvikarier så nu har du chansen att prova på världens viktigaste jobb, för sommaren och kanske också framåt. Erfarenhet från oss är det perfekta sättet att skaffa erfarenhet inför framtiden och börja bygga på ditt CV. Har du kanske jobbat inom vård och omsorg tidigare? Utmärkt – det är en bra merit!

Sommarjobb inom vård och omsorg är en möjlighet för vem som helst som är minst 18 år gammal (undantag finns) att få klirr i kassan till hösten. Du kan välja att jobba inom många olika verksamheter inom vård och omsorg. Även du som inte har arbetat inom vård och omsorg tidigare är välkommen!

 

Särskilt boende

Kallas också äldreboenden, och finns en på varje ort (Alunda, Gimo, Östhammar, Öregrund och Österbybruk). Arbetet innebär att hjälpa till med utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter för att öka trivseln och den sociala samvaron. Arbetet på ett boende innebär att du arbetar med omvårdnad och service men också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du kan också ge stöd vid aktiviteter som högläsning, promenader eller rörelse till musik. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden. I ditt arbete kommer du se till att de äldre får en trygg och meningsfull vardag. På boendet arbetar även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Här hittar du alla våra särskilda boenden

 

Hemtjänst

Hemtjänst ger service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor kvar i det egna hemmet. Vi har fem hemtjänstkontor och ett av dem blir basen du utgår från i ditt arbete, och du tar dig mellan hemmen med hjälp av cykel eller bil. Arbetet innebär att du går hem till personer för att hjälpa med omvårdnad, att följa med på aktiviteter och att avlösa anhöriga som behöver ledigt. Här kan man även välja att jobba nattskift med nattpatrullen. Arbetsuppgifterna kan också innebära delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel att du ger medicin eller sköter om sår med stöd av sjuksköterska. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra undersköterskor och vårdbiträden i ditt område. Du har även stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och planerare. Här blir du uppskattad för din vilja att ta dig an och lära dig nya arbetsuppgifter och för ditt fina sätt att bemöta människor.

 

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

På våra gruppbostäder arbetar du med personer i olika åldrar med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet innebär att du ska stötta de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet som du ger de boende är individanpassat och du utgår ifrån den enskildes behov. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. De boende har en egen lägenhet och i anslutning finns ett gemensamt utrymme där man kan träffas för olika aktiviteter. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och utflykter tillsammans med de boende. Här hittar du våra gruppbostäder

 

Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

I en servicebostad klarar personen sig själv i större utsträckning än i en gruppbostad. Alla har en egen lägenhet som inte behöver ligga i direkt anslutning till det gemensamma utrymmet. Personerna som bor på ett serviceboende klarar av att bo i en egen lägenhet men behöver ha stöd från personal i närheten. Det är utifrån vars och ens enskilda behov som du kommer att stödja dem. Det kan till exempel handla om att ge stöd med att laga mat, tvätta kläder, passa tider eller läsa post. Det ingår även att göra gemensamma aktiviteter med de boende så som biobesök, restaurangbesök, uteaktiviteter, gemensamma middagar eller resor. Hos oss är det du som gör skillnad i deras liv genom att underlätta deras vardag.  

 

Korttidsenheten

Korttidsvård är till för de som har behov av viss rehabilitering eller en närstående som behöver avlastning, och kan vara tillfälligt eller ske i regelbundna perioder. Det kan gälla när en person behöver mer omfattande vård och omsorg efter en sjukhusvistelse innan hen flyttar hem igen. Det kan också vara en plats för vård i väntan på en egen lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Här kommer du att stödja och träna vårdtagare att göra sådant de klarar själva i vardagen, utifrån deras egna förutsättningar. Du bidrar också till den sociala samvaron genom att tillsammans med de boende till exempel läsa böcker, lyssna på musik och gå på promenader. Här hittar du till vår Korttidsenhet.

 

Närvårdsenheten

På Närvårdsenheten ansvarar vi för multisjuka personer med behov av utredning och medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden. Här ges palliativ vård, och sviktplatser för den specialistanslutna hemsjukvården (SAH), utredning av vård- och omsorgsbehov samt uppföljning efter utskrivning från sjukhus. På närvården jobbar undersköterskor och sjuksköterskor samt en läkare. Arbetet innebär att du arbetar med omvårdnad och service men också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Här arbetar du i team tillsammans med undersköterskor och sjuksköterskor.  Här hittar du vår Närvårdsenhet

  

Nattpatrull

Nattpatrullen åker ut varje natt till personer som behöver vårdinsatser i det egna hemmet. Du arbetar över hela kommunen mellan 21.30 och 07.30 och har ständig kontakt med en sjuksköterska. Arbetet utförs i team och du åker tillsammans med en kollega på alla besök. I dina arbetsuppgifter ingår vård- och omsorgsinsatser, som personlig omvårdnad, service och i vissa fall delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan vara både planerade insatser och insatser från larm och oförutsedda behov. Du är en viktig del i att personer med hemvårdsinsatser känner sig trygga även på natten. För det här jobbet behöver du ha körkort.

 

Resurshem för barn

Bojen är ett resurshem i Östhammar för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Tillsammans skapar vi en strukturerad vardag och jobbar för självständighet. Stor fokus ligger på att prova olika fritidsaktiviteter och får nya intryck, träffa kompisar och andra vuxna i en lugn och avslappnad miljö. Bojen ger avlastning till föräldrar som har barn med olika funktionsnedsättningar, och barnen bor ofta hos oss i några dagar. På Bojen finns personal dygnet runt. 

 

Personlig assistans

Som personlig assistent jobbar du hemma hos personer som på grund av omfattande funktionshinder behöver hjälp med vardagliga sysslor. Arbetet som personlig assistent kan bland annat innebära att du hjälper till med praktiska göromål som inköp, matlagning, personlig hygien, påklädning och städning av hemmet. Det kan också handla om att hjälpa en funktionshindrad sköta sitt arbete eller utföra fritidsaktiviteter. Vilka praktiska göromål som den personliga assistenten utför beror helt och hållet på brukarens behov och önskemål. Oftast jobbar du ensam, men har hela tiden tillgång till din chef och kollegor om du behöver råd och stöd.

Kontakter

    Relaterade länkar