Gå till innehållet

Inköpsprocess

1. E-handel med Östhammars kommun

Östhammars kommun arbetar aktivt med e-handel med ramavtalsleverantörer för att effektivisera inköp av varor och tjänster.

Krav på E-handel ställs i samband med upphandling när det är lämpligt beroende på vilka varor och tjänster upphandlingen avser och hur beställningar på avtalet kommer att göras under avtalsperioden.

Östhammars kommun följer de gemensamma standarder för e-handel som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI). Dessa baseras på öppna och internationella standarder. Mer information om beställningsprocesser finns på SFTI webbplats

Kontakta oss