Gå till innehållet

Covid-19 inte längre en samhällsfarlig sjukdom - men pandemin pågår

Efter regeringsbeslut är covid-19 från den 1 april 2022 inte längre en så kallad samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Bakgrunden är att viruset inte längre bedöms kunna orsaka någon stor samhällspåverkan. Detta då immuniteten i samhället är hög efter det att en stor andel av befolkningen blivit vaccinerad, många har också genomgått infektionen.

Ta del av informationen i pressmeddelandet från Region Uppsala här

Publicerad
31 mars 2022
Senast uppdaterad
31 mars 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19