Gå till innehållet

De ser till att folk får ett hem

Projekt Aktivera Östhammar (PAÖ) stödjer människor som av olika skäl har det svårt, ekonomiskt eller hälsomässigt. De hjälper till med det som behövs och är möjligt samt inte minst - erbjuder gemenskap. Nyanlända utgör ofta målgrupp för deras insatser och när det var aktuellt i våras att snabbt ordna evakueringsboende åt ett stort antal skyddsbehövande flyktingar från Ukraina var de inte sena på bollen.

Med hjälp av kunskap, erfarenhet och ett väl upparbetat nätverk kunde de snabbt se till att de tillfälliga boendeplatserna var möblerade och att det fanns en mottagningsgrupp som kunde hjälpa till att tolka, berätta det viktigaste om hur de ska bo och framför allt svara på frågor.
– Vi körde över 70 mil en vecka och hämtade sängar, madrasser, täcken och kuddar som folk ville skänka och vi fick 40 kassar med hygienartiklar från lokala företag. Alla vill vara med och bidra i en sådan här situation, säger Catharina "Cattis" Ahlinder och Gina-Maria Jonasson, från PAÖ.

Betydelsefullt samarbete med kommunen

Samarbetet med PAÖ och andra frivilliggrupper har stor betydelse för arbetet med att förbereda ett mottagande av de skyddsbehövande flyktingarna. Likaså responsen från enskilda och företag. Under våren hörde många privatpersoner av sig för att erbjuda evakueringsplatser.


– Jag är tacksam över att det finns så mycket god vilja att hjälpa till och över PAÖ:s engagemang i den här situationen. De gör ett fantastiskt jobb, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Från och med den 1 juli gäller en ny lag som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande flyktingar från Ukraina. I Östhammars kommun är beredskapen att kunna göra det god. Avtal på lägenheter med självhushåll har tecknats och de har iordningställts med möbler och andra förnödenheter. PAÖ:s insatser har varit avgörande för hur väl man lyckats.

Stöttat 300-400 personer sedan starten 2015

Projekt Aktivera Östhammar, PAÖ, är en ideell organisation som startade i samband med den stora flyktingströmmen 2015/2016. Då jobbade de framgångsrikt med ett integrationsprojekt tillsammans med Arbetsmarknadsenheten i Östhammars kommun och sedan dess har åtskilliga människor fått hjälp, exempelvis med att möblera upp ett nytt boende eller att stötta i kontakten med myndigheterna och hjälpa dem att förstå samhällsstrukturer.
– Vi har träffat alla flyktingar som kommit hit sedan 2016. Det handlar om 300-400 personer som behövt hjälp eller kanske bara någon att prata med, säger Cattis.
Det låter kanske enkelt, men att ha någon att prata med kan betyda mycket när man lämnat allt och kommer till ett nytt land där man inte vet hur allt fungerar.

Cattis och Gina-Maria, som är ordförande i PAÖ, pratar om samarbete och gemenskap som de menar är nycklar i sammanhanget.

– Gemenskap är viktigt, menar Cattis som regelbundet bjuder in människor till träffar med mat och musik i Sanda bygdegård.

PAÖ hjälper inte bara flyktingar, utan även ett stort antal ensamstående mammor, mammor och barn med skyddad identitet och andra utsatta människor. De samarbetar med Ideella akuthjälpen Östhammar, Svenska kyrkan, Östhammars kommun, Röda korset och flera andra lokala ideella organisationer.

Podd, blågul krokodil och ny barnbok 

Aktuellt just nu är bland annat projektet Helpers, som syftar till att ge människor stöd på arbetsmarknaden och i livet och en poddsändning för Ukraina. PAÖ har dessutom tagit fram och säljer en krainadile, en blågul krokodil, vars intäkter går oavkortat till matkassar och så ska de ge ut en barnbok om krainadilen Oleg som på ett pedagogiskt sätt beskriver krig och konsekvenserna av det.
– Vi har mycket på gång, konstaterar Cattis.

Egen erfarenhet och engagemang för rättvisa

Att hon har ett stort hjärta för människor i olika socialt utsatta situationer råder inga tvivel om. I hennes barndomshem fanns alltid plats för någon extra, som av någon anledning under en period i livet behövde stöd och att få finnas i ett sammanhang. Den modellen har Cattis tagit med sig i livet. Vid sidan av sitt arbete är hon exempelvis god man och har uppdrag som både kontaktperson och familjehem. Hon har tidigare jobbat som övervakare, inom kriminalvården och på krogen.
Även Gina-Maria har ett stort engagemang för orättvisor och för att kunna hjälpa utsatta människor på olika vis. Hon har tidigare jobbat med att stärka kvinnor i föräldrarollen i utsatta områden i Stockholm.


– Lika villkor är inte alltid rättvist. Vissa behöver mer stöd och alla har inte samma förutsättningar, säger Gina-Maria

Deras erfarenheter och engagemang kommer väl till pass när vi står inför uppgiften att ta emot skyddsbehövande flyktingar från Ukraina, varav många är kvinnor och barn.
– Vi har tagit fram en modell för olika aktörers samverkan som vi vet fungerar, vi har ett stort integrationsnätverk och kan se till alla delar. Det handlar inte bara om att ge stöd till sysselsättning, säger Cattis.
Många som kommer har behov av psykiatrisk vård och är skeptiska till de sociala myndigheterna och här vill PAÖ jobba som en bro – berätta om hjälp som finns att få, dela med sig av hur det är att jobba och bo här samt hjälpa till att skapa rutiner och ett socialt sammanhang. Men först av allt se till att människorna som kommer hit får ett hem.

Bakgrund

Kriget i Ukraina har gjort att människor tvingats fly från sitt hemland. En del av dem söker sig till Sverige, vilket skapar ett behov av tillfälliga boendeplatser. Under våren inventerade Östhammars kommun möjliga fastigheter, som snabbt skulle kunna ställas i ordning för att kunna ta emot flyktingar. Snart stod det klart att Migrationsverket hade tillräckligt många boendeplatser för att täcka det omedelbara behovet för personer som söker skydd i Sverige. Nu har myndigheten även ändrat scenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige. Fördelningstalet för Östhammars kommun ändrades från 254 till 87 personer, för vilka det finns boende förberett.

Kontakter

Publicerad
15 juli 2022
Senast uppdaterad
15 juli 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Krisen i Ukraina