Gå till innehållet

Kommunens skyddsrum inventeras och åtgärdas

Runt om i Sverige inventeras just nu skyddsrum som en följd av kriget i Ukraina och det spända läget i Europa. Fredrik Nyman, fastighetsförvaltare, och Maria Langen, projektledare försörjningsberedskap, leder arbetet i Östhammars kommun.

Det var länge sedan skyddsrummen i Östhammars kommun inventerades. Flera av dem används i andra sammanhang och en del av dem lever inte säkert upp till kravet att kunna ställas till förfogande inom 48 timmar, om det skulle behövas. Det föranleder en inventering av skyddsrummen i kommunen och en hel del åtgärder. Några av skyddsrummen är inredda som lektionssalar och andra har byggts in vilket kräver en del arbete innan skyddsrummen kan funktionstestats.
  – Det är en utmanande uppgift och ett prioriterat uppdrag som skjuter på tidplanen för många av våra ordinarie arbetsuppgifter i driftorganisationen, säger Fredrik Nyman.

Ska kunna användas inom 48 timmar 

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I dagsläget är det inte aktuellt att ställa i ordning några skyddsrum någonstans i Sverige. Det sker endast i det fall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. I Östhammars kommun finns 36 skyddsrum. De flesta är belägna i tätorterna - Östhammar (20 stycken), Öregrund (11 stycken) och Alunda (2 stycken). Utöver dessa finns två skyddsrum i Hargshamn och ett i Österbybruk. En tredjedel av dem finns i kommunens fastigheter, några i Östhammarshems fastigheter och resten i privatägda fastigheter.
  – Det är fastighetsägaren som har ansvar för att skyddsrum är underhållna, tillgängliga och kan användas inom 48 timmar, säger Maria Langen. 

Ett sätt av flera att skydda befolkningen

Det finns inte skyddsrum så det räcker till hela landets befolkning. I Östhammars kommun finns det totalt 3 890 skyddsrumsplatser att tillgå för kommunens cirka 22 250 invånare.
  – Skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap och finns främst i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer, säger Maria.
Utrymning är ett annat sätt att skydda befolkningen och det finns även andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader eller i en källare. I skrivande stund utreds ändå frågan om skyddsrum ska byggas ut i volym, funktion och geografisk placering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppskattar att 50 000 nya skyddsrumsplatser skulle behöva byggas under de närmaste tio åren. 

Stärka sin egen krisberedskap

Det är MSB som ansvarar för att mängden skyddsrum bevaras. De har även ansvar för tillsyn och kontroller av skyddsrummen, vilka utförs av certifierade företag. Cirka 4000 kontroller utförs årligen runt om i landet. MSB och landets kommuner får just nu många frågor om skyddsrum.
  – Det finns mycket man kan göra för att stärka sin egen krisberedskap, säger Fredrik och Maria.
Deras tips är att se över möjligheten att ha vatten, mat och värme samt kunna ta del av information från myndigheter och medier.
  – Man kan även prata ihop sig med sina grannar, ha ett gemensamt förråd och bestämma var man ses för att dela med sig av information eller för att stötta varandra på annat sätt, säger Maria.


I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som finns att läsa eller ladda ner från MSB:s hemsida finns checklistor med sådant som kan vara bra att ha hemma.

Publicerad
30 mars 2022
Senast uppdaterad
30 mars 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Krisen i Ukraina