Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina

Den 1 juli börjar den nya lag gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Östhammars kommun ska kunna ta emot 87 flyktingar under året och beredskapen för att göra det är god.

 

I maj berättade vi om den utmanande uppgiften att ordna boende till 254 ukrainska flyktingar. Det var den siffra som presenterats oss, enligt det fördelningstal som räknats fram med hjälp av befolkningsstorleken, arbetsmarknaden, hur många nyanlända vi tagit emot tidigare samt hur många asylsökande som finns i kommunen. Nu har Migrationsverket ändrat scenariot för hur många från Ukraina som kommer att söka skydd i Sverige i år, vilket också ändrar kommunernas fördelningstal.
  – Vi ska ta emot 87 ukrainska flyktingar under året. Alla kommer förstås inte samtidigt, men vi är redo att kunna ta emot flyktingar redan i början av juli om det skulle bli aktuellt, säger Lennart Jonasson, projektledare.

Fint samarbete med hyresvärdar

Flyktingarna kommer inledningsvis att komma till slussboendet Bollen (ÖSK:s lägergård) i Östhammar. Därefter kommer de att flytta till bostäder i Öregrund, Alunda och Östhammar.
  – Vi är tacksamma över ett fint samarbete med Östhammarshem med flera hyresvärdar och kommer tack vare det att kunna tillhandahålla lägenheter med möjlighet till självhushåll, säger Lennart.
Beskedet om ett lägre antal flyktingar stoppade de ursprungliga planerna på nya bostadsmoduler och att bygga om Snesslinge skola till boende. I stället har projektorganisationen, som utöver Lennart består av arbetsledaren Catharina Ahlinder, jobbat med att iordningställa lägenheterna med möbler och andra förnödenheter.

Kontaktpersoner på de olika orterna

Det förberedande arbetet har gått över förväntan med hjälp av gott stöd från både civilsamhället och kommunens egen linjeorganisation. Återstår gör att hitta kontaktpersoner på de olika orterna som kan hjälpa till med olika saker, exempelvis social integration, information och myndighetskontakter.
  – Projekt Aktivera Östhammar (PAÖ), Svenska kyrkan och Röda korset med flera eldsjälar är viktiga parter i det sammanhanget, säger Lennart. 

Läs mer om den nya lagen som innebär att kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina på Migrationsverkets hemsida

Kontakter

Publicerad
30 juni 2022
Senast uppdaterad
30 juni 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Krisen i Ukraina