Gå till innehållet

Kortat intervall mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrar nu Region Uppsala dosintervallet mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 till fem månader för alla över 18 års ålder.

Det innebär att alla som fyllt 18 år, och där det gått minst fem månader sedan dos två, från och med nu idag kan boka in sin tredje dos.

Bokningar görs i första hand via 1177.se, därifrån nås nu även de privata vaccinatörer som jobbar på uppdrag av Region Uppsala:

Boka tid för vaccination på 1177 

Läs Region Uppsalas pressmeddelande här

Publicerad
13 januari 2022
Senast uppdaterad
13 januari 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19