Gå till innehållet

"Nu pausar vi arbetet med fler evakueringsplatser"

Migrationsverket meddelar att de för närvarande har tillräckligt många boendeplatser för att täcka de omedelbara behovet för personer som söker skydd i Sverige. Det föranleder Östhammars kommun att avvakta vidare arbete med evakueringsplatser, till förmån för arbetet med en stärkt krisberedskap.

Tusentals människor har kommit till Sverige, många av dem har ordnat boende på egen hand. Hittills är cirka 4 500 kommunala evakueringsplatser aktiverade och tillgängliga för myndigheten. Östhammars kommun har dock inte fått i uppdrag att ta emot några flyktingar ännu och nyligen meddelade Migrationsverket att de för närvarande har tillräckligt många boendeplatser för att täcka de omedelbara behovet för personer som söker skydd i Sverige.
  – Det föranleder oss att pausa arbetet med evakueringsplatser just nu, säger Peter Nyberg.
Iordningställda platser finns kvar liksom beredskapen att snabbt återuppta arbetet med att skapa fler platser, om det skulle behövas.
  – Vi fortsätter att följa händelseutvecklingen och är lyhörda för ett eventuellt ökat behov av stöd, säger Peter Nyberg. 

Kort- och långsiktiga evakueringsplatser 

Östhammars kommun har gjort en noggrann kartläggning över tänkbara kort- och långsiktiga evakueringsplatser.
  – Vår strategi är att kunna erbjuda 38 platser omgående, ha beredskap att kunna skala upp till 100 platser inom en vecka och kunna erbjuda ytterligare 175 platser under våren om det skulle behövas, säger Peter Nyberg, kommundirektör.
Vid en extrem situation, exempelvis om hundratusentals flyktingar kommer till Sverige, skulle även andra lokaler i kommunen kunna användas som tillfälliga boplatser för flyktingar. Det resulterade i att totalt 1 409 platser rapporterades till Migrationsverket.
  – Det handlar om kommunala och privata lokaler som i stor utsträckning inte står färdiga att använda som evakueringsboende i dag, men som skulle kunna tas i bruk under året, säger Peter Nyberg. 

Etablerat bra samarbeten

I kommunen finns ett antal familjer som flytt kriget i Ukraina, men de har rest hit och ordnat boende på egen hand. Fem barn har hittills fått plats på förskola och i skola.
  – Vi har etablerat bra samarbeten med kommunens frivilligorganisationer och våra egna verksamheter förbereder sig på olika sätt för att vi ska kunna ta emot flyktingar på bästa sätt, om det blir aktuellt, säger Peter Nyberg.
Pandemi och krig i Europa skapar behov av att ha en god krisberedskap. Nyligen fattade kommunstyrelsen beslut om att avsätta ytterligare 750 000 kronor för det arbetet.
  – Vi behöver stärka vår förmåga för att säkert klara av vårt uppdrag också när det oväntade händer, säger Peter Nyberg.

Kontakter

Publicerad
4 april 2022
Senast uppdaterad
4 april 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Krisen i Ukraina