Gå till innehållet

Ökad smittspridning och belastning av sjukvården

Region Uppsala befinner sig just nu i ett besvärligt läge, där flera samverkande faktorer skapar ett hårt tryck på sjukvården. Smittspridningen av covidviruset ökar kraftigt.

Utöver en ökad smittspridning härjar säsongsinfluensan och andra luftvägsvirus – sammanlagt 58 patienter ligger nu inne på sjukhus med något av dessa virus. Smittspridningen innebär även att många medarbetare är sjuka, vårdar anhöriga eller väntar på provsvar.

Ta ansvar - skydda dig och andra

Med anledning av det beskrivna läget är det viktigt att alla tar ansvar för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

  • Stanna hemma och testa dig om du får symtom

  • Håll avstånd till andra

  • Undvik offentliga miljöer med trängsel

  • Arbeta hemifrån när arbetet så tillåter

Läs mer om ökad smittspridning och belastning av sjukvården i Region Uppsalas pressmeddelande samt om hur du skyddar dig själv och andra mot smittspridning på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Publicerad
5 januari 2022
Senast uppdaterad
5 januari 2022
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd
Ämne
Coronavirus - Covid-19