Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Bevattningsförbudet i Öregrund och på Gräsö upphör

Från och med den 22 augusti upphör bevattningsförbudet för det kommunala dricksvattnet i Öregrund och på Gräsö. Bevattningsförbudet har gett god effekt och Gästrike Vatten kan därför häva restriktionen.

Det varma och torra vädret i juni medförde att många använde mycket vatten samtidigt i Öregrund och på Gräsö, vilket resulterade att nivåerna i grundvattenmagasinen blev låga. Bevattningsförbudet infördes den 21 juni som ett försök att få ner förbrukningen. Nu har magasinet återhämtat sig och vattenläget kan därför övergå till ett gult läge igen.
  – Efter att vi införde bevattningsförbudet såg vi snabbt att vattenförbrukningen minskade. Detta i kombination med den rikliga nederbörden den senaste tiden har lett till att grundvattennivåerna har stabiliserat sig och vi kan därför häva bevattningsförbudet, säger Kristina Ekholm, Gästrike Vattens avdelningschef på avdelningen Vatten.

Tack till alla boende!

Gästrike Vatten är mycket tacksamma för att så många boende har hörsammat vädjan att spara vatten. Det har varit till stor hjälp. Men även om vattenläget är normalt igen så bör vi, både boende och besökare, fortsätta att använda vattnet smart.

Vattenläget

På Gästrike Vattens hemsida kan du läsa mer om vattenläget och hur du använder vatten smart: Aktuellt vattenläge - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Kontakter

Publicerad
22 augusti 2023
Senast uppdaterad
22 augusti 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret