Gå till innehållet

Markanvisningstävling Prästgårdshöjden avslutad

Den markanvisning för Prästgårdshöjden etapp 1 i Alunda som legat ute under hösten är nu avslutad.

markanvisning prästgårdshöjden

Östhammars kommun genomförde för första gången på många år en markanvisningtävling, där den politiska tanken var att få till ett område med mindre hus för att skapa en identitet som kantas av gestaltning, grönska och trygghet. Intresset var dock inte tillräckligt för att inbringa något konkret anbud, vilket kommunen nu analyserar anledningen till.

- Vi tror att rådande konjunktur kan ha bidragit, men det kan även vara så att vi helt enkelt inte erbjöd något som marknaden var intresserad av, säger Krister Carlsson, markstrateg på Östhammars kommun

I och med detta går kommunen nu in i en fas där man utreder potentiella handlingsalternativ för hur man nu ska gå vidare.

Publicerad
19 oktober 2023
Senast uppdaterad
19 oktober 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Ämne
Nyheter