Gå till innehållet

Kommunen får toppbetyg i trygghet

Medborgarundersökningen för år 2022 visar att Östhammars kommuns invånare känner sig mycket trygga i samhället. Dock får de lokala arbets- och utbildningsmöjligheterna, underhåll av den offentliga miljön samt bibliotek, kultur och mötesplatser sämre betyg.

Vad är Medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen ges ut av Statistiska Centralbyrån och är en attitydundersökning som görs på uppdrag av  kommunen med syfte att mäta hur invånare från 18 år och uppåt upplever kommunen. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet samt förtroende för den egna kommunen och dess verksamheter. Resultatet från undersökningen använder vi  för att utvärdera och utveckla våra olika verksamheter. 
 

Årets resultat

Undersökningen har skickats ut till 1 200 stycken slumpmässigt utvalda hushåll och har gett en svarsfrekvens på cirka 38%, vilket är högre än rikssnittet. Detta motsvarar ungefär 460 stycken svar.

 

Årets resultat visar bland annat att: 

  • 91% av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på
  • 16% av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter 
  • 67% av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt 
  • 58% av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

 

Bästa respektive sämsta utfallen

De områden som har fått sämre resultat är de lokala arbets- och utbildningsmöjligheterna, underhåll av den offentliga miljön samt bibliotek, kultur och mötesplatser. Östhammars kommun utmärker sig dock i frågan om trygghet där kommunen får mycket höga siffror och är bland de bästa kommunerna i Sverige. Är du nyfiken på hela resultatet från Medborgarundersökningen? Klicka här. Vill du läsa tidigare års resultat? Det hittar du här. 

  

Stort tack till dig som deltog i undersökningen! 

Tack till samtliga som har deltagit och svarat på undersökningen! Med er hjälp utvecklar vi Östhammars kommun, tillsammans.

Publicerad
31 januari 2023
Senast uppdaterad
31 januari 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret