Gå till innehållet

Så vill kommunen få Alunda att växa

Östhammars kommun vill att fler ska få möjligheten att bo i Alunda. Tillväxtmöjligheterna anses starka där, dels på grund av ett starkt näringsliv och dess lokalisering mitt mellan storstad och kust men också då vattentillgången säkrats via ledningen från Örbyhus.

- Östhammars kommun står inför flera miljardinvesteringar, något som är en möjlighet men även en utmaning. En utmaning vi som kommun nu tar oss an. För oss är det viktigt att fler barnfamiljer och individer kan få bo i och bygga sina egna hem i Alunda. Ett hem man vill spendera hela livet i. Närheten till trygghet, samhällsservice och nya arbetsmöjligheter gör att Alunda är attraktivt att flytta till.

Kompetensförsörjning är en av kommunens och näringslivets största prioriteter. Vi vill inte vara en ”fly in – fly out” kommun och då behövs det bostäder som man vill bo kvar i. Det känns bra att vi som kommun är med och möter upp det behovet, förklarar Fabian Sjöberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

För att skapa fler bostäder i kommunen kan kommunen markanvisa ett visst område som en aktör sedan får bygga på. Därför har Östhammars kommun nyligen publicerat en markanvisning för första gången på lång tid.

Varför markanvisar vi just nu?

- Det här är ett led i en långsiktig satsning som utöver markanvisning bestått i säkerställande av VA-försörjning, detaljplaner samt nödvändig intern kompetens.  Det har tillsammans med annat bidragit till att vi nu kan markanvisa första etappen i Prästgårdshöjden, säger Krister Carlsson, markstrateg i Östhammars kommun

I dagsläget finns det inga beslut om ytterligare markanvisningar, men det finns detaljplaner som inte är fullständigt utbyggda och som kommunen kontinuerligt vrider och vänder för att se att ekonomin kan gå ihop. Det ligger även nya detaljplaner under framtagande, främst i de västra delarna av kommunen.

Gällande följande etapper i området Prästgårdshöjden så finns nu endast en grov tidsplan, men med dagens konjunkturläge finns inget värde av att lägga så stor vikt i detta. Kommunen får under denna etapp känna intresset hos byggaktörerna och därefter sätta en tidplan för resterande delar.

Vilka svårigheter har du mött inom projektet?

- Med beaktande av det hinder VA-situationen utgjort, samt behovet av nödvändig intern kompetens och rutiner som behöver byggas upp är det en läranderesa, utmanande och rolig, avslutar Krister.

 

Läs mer om markanvisningar HÄR.

Publicerad
28 augusti 2023
Senast uppdaterad
28 augusti 2023
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Ämne
Alunda