Gå till innehållet

Skaffa egen dricksvattenberedskap!

Vi är nu mitt inne i beredskapsveckan och undrar om du har hört att kommunfullmäktige nyligen antagit en nödvattenplan för Östhammars kommun?

I planen målas bland annat ett antal scenarion upp med allvarlig påverkan på vårt dricksvatten. När dricksvattnet inte längre rinner ur kranen eller om vattnet blir kontaminerat och inte kan användas till normal hushållsanvändning kan det bli aktuellt med nödvattenförsörjning.
  – Det innebär i praktiken att Gästrike Vatten ställer ut nödvattentankar på förbestämda platser i kommunen där du kan hämta ditt hushållsvatten. Då behöver du ha med ett eget kärl till platsen, dunkar med lock och bärhandtag rekommenderas då de är praktiska och lämpliga ur hygiensynpunkt, säger Maria Langen, projektledare och ansvarig för framtagandet av den nya nödvattenplanen. 

Publika hämtställen för nödvatten 

Nödvatten distribueras alltid först till de mest sårbara målgrupperna i vårt samhälle och därefter till de publika hämtställena för nödvatten. I nödvattenplanen kan du läsa om hur det går till, hur prioriteringar görs och vad var och en kan göra för att bidra till en robust dricksvattenberedskap. Gästrike Vatten och kommunen informerar sedan om vad som gäller i varje specifik dricksvattenkris.
Innan nödvattnet är på plats är allmänheten hänvisad till sin egen hemberedskap. Tips om hur du kan förbereda dig finns på https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap/vatten-vid-kris 

Frågor och svar på hemsidan

Om du har frågor om nödvattenplanen, kontakta gärna Östhammar Direkt. Vi som har arbetat fram planen samlar sedan ihop era frågor och lägger ut frågor och svar på osthammar.se

Kontakter

Publicerad
28 september 2023
Senast uppdaterad
28 september 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret