Gå till innehållet

Nyheter

Rityta 1

Covid-19 inte längre en samhällsfarlig sjukdom - men pandemin pågår 31 mars 2022

Efter regeringsbeslut är covid-19 från den 1 april 2022 inte längre en så kallad samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Bakgrunden är att viruset inte längre bedöms kunna orsaka någon stor samhällspåverkan. Detta då immuniteten i samhället är hög efter det att en stor andel av befolkningen blivit vaccinerad, många har också genomgått infektionen. Läs mer

Kommunens skyddsrum inventeras och åtgärdas 30 mars 2022

Runt om i Sverige inventeras just nu skyddsrum som en följd av kriget i Ukraina och det spända läget i Europa. Fredrik Nyman, fastighetsförvaltare, och Maria Langen, projektledare försörjningsberedskap, leder arbetet i Östhammars kommun. Läs mer

Livesändning med fokus på gator och vägar i kommunen 29 mars 2022

Nästa livesändning den 7 april har fokus på gator och vägar i kommunen. Vem bestämmer när sanden ska sopas upp? Vad händer härnäst gällande väg 288 och vad har kommunen för ansvar gällande vägföreningar? <br />Vi kommer även få höra mer om vattnet som är på väg till Alunda. <br />Häng med oss torsdagen den 7 april kl 18. Läs mer

En tillgänglig skola för alla 29 mars 2022

På Vretaskolan i Gimo finns elever som kommunicerar på olika sätt - verbalt, med tecken som stöd, genom ett kommunikativt hjälpmedel eller med hjälp av sitt kroppsspråk. Symboler och kommunikationstavlor är viktiga hjälpmedel för inlärning. Med sitt unika och framgångsrika koncept hoppas de kunna inspirera fler skolor och fritidshem att satsa på elevers rättighet till kommunikation. Läs mer

Grattis till våra framgångsrika UF-företag! 28 mars 2022

Den 16 mars var det tävlingsdag för länets alla UF företag (Ung Företagsamhet). Med anledning av pandemin genomfördes tävlingsdagen tyvärr utan den sedvanliga mässan och endast med en mindre prisceremoni, men med lika mycket engagemang och glädje som vanligt. På bilden syns de glada vinnarna i DrySeat UF. Läs mer

Aktiviteter lockar eleverna att gå ut på rasten 28 mars 2022

Hela havet stormar, kull och andra lekar initierade av Frösåkersskolans rastvärdar lockar eleverna att gå ut på rast. Satsningen på pedagogisk verksamhet utomhus är betydelsefull i väntan på att den nya skolgården blir klar. Läs mer

Barnets bästa beaktas i arbetet med den nya förskolan 21 mars 2022

Den nya förskolan, Mineralen i Österbybruk börjar ta form. I början av maj beräknas själva byggnaden stå klar. Inflyttning är planerat att ske i början av augusti och dessförinnan ska förskolegården iordningställas under sommaren. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.