Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk

- skogar, vattenspeglar och kulturhistoria i Österbybruk

Utanför Österbybruks Herrgård börjar ett nätverk av naturstigar. Totalt 18 km markerade leder fördelat på tre slingor. Kulturstigen, Karmdammen runt och Harvikadammen runt. Den ljusblå pricken och blå vägvisare visar vägen och länkar samman lederna till ett fint nätverk.  Stigen Harvikadammen runt finns också i närområdet, med orange märkning. Här vandrar du på dammvallar, mellan kulturminnen med lämningar från hyttor och under stora ekar och grova tallar. Films SK driver ett projekt för att förbättra stigarna, rastplatser och markeringar. Nu finns slingorna på appen Naturkartan. Söker man på TGS får man fram alla slingor. 

Kärleksstigen, Österbybruk, 1 km

Kärleksstigen är en kortare del av Kulturstigen, som går mellan Hembygdsgården och Långgatan med de vackra vita arbetarbostäderna. Historiskt gick Kärleksstigen i slingor till och från Herrgården. Idag är den 1 km lång enkel väg och går på de vägar som anlades på dammsbrösten till Herrgårdsdammen. Vägarna nyttjades av herrgårdsfolket och deras gäster för promenader och en tur i vagnen eller sadeln. Grova ståtliga tallar kantar vägen. 

Vid hembygdsgården finns parkering. Kommer du med buss till Österbybruk så finns en anslutning till Kärleksstigen från herrgården i Österbybruk. Från herrgården är det 0,7 km fram till Kärleksstigen.

 Kärleksstigen på naturkartan

Kulturstigen, Österbybruk, 6 km

Kulturstigen är en 6 km lång slinga i direkt anslutning till Österbybruk. Stigen går på dammsbröst förbi dammar som anlades under 1500- och 1600-talet. Dammsbröst är en vall av jord, sten och slagg för att hålla vattnet kvar i dammen. Stigen passerar många kulturhistoriskt intressanta platser med spår från tidig järnhantering i bygden. De dammar som skapades gav den vattenkraft som behövdes för bearbetningen av Dannemoramalmen till världsberömt stångjärn.

Lämpliga startpunkter är Simbadets Camping, hembygdsgården eller badhuset. Vid alla platser finns parkering.

Kulturstigen på naturkartan

 

Karmdammen runt, 2 km

Karmdammen Runt är en två kilometer lång lättvandrad stig runt dammen. Den går förbi platser med spår efter historisk järnhantering, revolutionerande kraftöverföring i den sk konstgången och Dannemora hälsobrunn med Brunnshuset. Vid Brunnshuset finns en rastplats och informationsskyltar som berättar om den gamla hälsobrunnen.

En liten parkering finns på västra sidan dammen. Länsbussen stannar intill stigen vid hållplats Harviksdammen.

Karmdammen runt på naturkartan

Harvikadammen runt, 6 km

Harvikadammen runt är en 6 km lång slinga som nyttjades som tillsynsstig för dammen från sent 1600-tal. Stigen går på dammsbröst som ger fin utsikt över dammen och omgivande myrar och gölar. Utter syns till och från i dammen.

 Parkering finns vid motorstadion, avfart från väg 292. Från motorstadion är det 1 km promenad längs en anslutningsstig fram till slingan Harvikadammen runt. Kommer du med buss finns hållplats Harviksdammen, längs väg 290. Härifrån går en anslutningsstig på 1,5 km fram till slingan.

Harvikadammen runt på naturkartan

Anslutningsstigar mellan de olika rundslingorna

Från Herrgården i Österbybruk går en anslutning till stigslingan Kulturstigen, 700 m. Följer du sedan kulturstigen till höger, 200 m, så kommer du till Skyttebacken. Från Skyttebacken går en anslutning till Karmdammenslingan och Harvikadammen runt. Anslutningen är 1,7 km lång till Karmdammenslingan och 1,2 km lång till slingan Harvikadammen runt. De följs åt första biten för att sedan dela sig.

Anslutningsstigar på naturkartan

 

Anslutningsstig Karmdammen

www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/anslutning-till-karmdammenslingan-osterbybruk

I november månad är temat inom Friluftslivets år – Må bra ute.

Samstämmig forskning visar att vistelse i skogen har många positiva effekter på såväl det fysiska som det psykiska välmåendet. Blodtrycket går ner, pulsen blir jämnare, stressen minskar och humöret blir bättre. Vilken tur att vi har så mycket skog och natur i vår närhet!

Vi erbjuder tre aktiviteter med tema må bra ute i november. 

 

30 OKTOBER – 11 NOVEMBER

Ljusinstallation i herrgårdsparken

Ta en promenad i skymningen och se ljusinstallationens i herrgårdsparken
tändas upp. Förskolebarn och daglig verksamhet i Österbybruk har
skapat utsmyckningen av ljusinstallationen.
Arrangör: Östhammars kommun

 

TISDAG 2 NOVEMBER KL. 13.30-16.30

Kul Turvandring i Österbybruk

Hör berättelser om stigarnas historia och gå delar av Kulturstigen,
guidad vandring på 2 km. Vi bjuder på grillad korv och varm saft.
Start och slut på Stallbacken vid Herrgården.  Aktiviteten är gratis.
Tänk på att ha bra skor och varma kläder. 
Anmälan senast 29/10: upplevupplandute@gmail.com
Arrangör: Films KS i samarbete med Östhammars kommun

 

ONSDAG 10 NOVEMBER KL 18-19

I skog och mark för psykisk hälsa

Erik Bring föreningen Hjärnkoll föreläsning om vägen tillbaka från psykisk ohälsa och skogens helande kraft. Erik delar öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter av att vara tvångsinlagd inom psykiatrin, vad som fick det att vända för honom och hur han tog sig tillbaka till livet och ett välmående.

Plats: Fritidsgården Unkan, Eknäsvägen 2 Österbybruk.
Föreläsningen är gratis. 
Frivillig anmälan för att säkra din plats senast 9/11 kl. 18 till storbrunnbiljetter@osthammar.se.
I mån av plats går det fint att komma direkt till föreläsningen.
Arrangör: Östhammars kommun

Välkommen ut och njut!
Publicerad
27 oktober 2021
Senast uppdaterad
27 oktober 2021
Ansvarig organisation
Fritid- och hälsa
Ämne
Ut och njut