Gå till innehållet

Vattenavstängning i delar av centrala Östhammar, måndag kl. 9-11. Mer information och vilka gator som berörs finns på Gästrike Vatten´s webbplats

Personlig assistans

1. För vem

Du kan beviljas personlig assistans om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp under stora delar av dygnet. Till exempel med grundläggande behov som att klä på dig, äta, sköta din hygien eller att tala med andra. Även med andra personliga behov som till exempel ledsadning till fritidsaktiviteter mm.

Har du fyllt 65 år kan du inte få personlig assistans.