Gå till innehållet

Personlig assistans

5. Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Efter att du har ansökt om insatser ska du bli kontaktad av en biståndshandläggare.

Det är biståndshandläggaren som utreder dina behov och beslutar om du har rätt till insatser. Biståndshandläggaren utreder ansökan skyndsamt, om det saknas information som behövs för att komma
till beslut kan handläggningstiden ta längre tid.