Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" och det högst beslutande organet i kommunen.

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Vad gör vi

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen.

I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter och 31 ersättare.

Möten och handlingar


Stöds av

Kommunledningskontoret

Kontakta Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@osthammar.se