Gå till innehållet

Ansöka eller säga upp barnomsorgsplats

2. Förskola/familjedaghem

Hur gör jag för att ansöka om plats?

Du ansöker minst 4 månader innan ditt barn behöver plats via vår E-tjänst barnomsorg.  Ansökan kan du göra så fort ditt barn är fött, men barnet kan tidigast börja när det har fyllt ett år.
Om du ej är folkbokförd i vår kommun behöver du göra en skriftlig ansökan. Kontakta Östhammar Direkt 0173-860 00 för blankett.

Hur gör jag för att säga upp platsen?

Vill du säga upp platsen tidigare gör du det via E-tjänsten, uppsägningstiden är 60 dagar.  

Den 1 juli det år ditt barn fyller 6 år avslutas förskoleplatsen automatiskt. Vill du säga upp platsen tidigare gör du det via E-tjänsten, uppsägningstiden är 60 dagar.

Gör din ansökan eller uppsägning här

Några av de vanligaste frågorna kring förskola och familjedaghem

Får jag välja förskola?

Familjer i Östhammars kommun kan fritt välja förskola eller familjedaghem. Ditt barn placeras efter önskemål i den mån förskolan eller familjedaghemmet har plats.

Kan mitt barn få förtur?

Om ditt barn har syskon som redan går i förskola eller familjedaghem kan ditt barn, enligt prioriteringsordningen i våra barnomsorgsriktlinjer, få plats på samma förskola som sitt syskon.

När får jag besked om plats?

Erbjudande skickas ut senast en månad innan ditt barn ska börja.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?

Tackar du nej till en erbjuden plats, behöver du inte göra någon ny anmälan. Barnet står kvar i kön med nytt ködatum.

Kan jag söka plats i en annan kommun?

Du kan söka plats i en annan kommun om förskolan är godkänd och den andra kommunen accepterar den ersättning som Östhammars kommun ger.

Ska jag säga upp platsen om jag vill byta förskola?

Om du vill byta förskola behöver du inte säga upp platsen. Den upphör i samband med att den nya platsen startar.