Gå till innehållet

Ansöka eller säga upp barnomsorgsplats

3. Fritidshem

Hur gör jag för att ansöka om plats?

Du ansöker om fritidsplats via vår E-tjänst banomsorg. Du måste göra ansökan senast 4 månader innan du behöver platsen.

Om du ej är folkbokförd i vår kommun behöver du göra en skriftlig ansökan. Kontakta Östhammar Direkt 0173-860 00 för blankett.

Hur gör jag för att säga upp platsen?

Vill du säga upp platsen gör du det via E-tjänsten, uppsägningstiden är 60 dagar.  Platsen sägs automatiskt upp vid vårterminens slut det år ditt barn fyller 13 år. Om du vill byta fritidshem måste du säga upp platsen och sedan ansöka på nytt.

Gör din ansökan eller uppsägning av fritidsplatsen här