Gå till innehållet

Satsningar i Alunda

Det finns ett stort intresse för Alunda. Orten bedöms ha stor potential att kunna växa med cirka 1000 personer de närmsta åren. Därför har kommunledningen initierat en ortsutveckling, för att kunna prioritera resurser och skapa förutsättningar för tillväxt.

Alunda Centrum_1

Kommunens syfte med det här projektet är att hela samhället ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Därför kommer kommunen, i samarbete med medborgare, näringsliv och exploatörer, arbeta för att hitta nya lösningar för ortens och kommunens expansion.

I ett första skede har det gjorts en undersökning av behovet av offentlig service i Alunda och hur det kan mötas på bästa sätt. God samhällsservice, bostäder och möjligheter till pendling är viktiga faktorer för att fler människor ska kunna flytta hit och företag ska kunna etableras och utvecklas här.

Idéer från ortsbor välkomnas

Den vision som finns kring Alundas utveckling kommer att involvera medborgare och representanter från näringslivet. Under våren drar en informationskampanj igång, då ortsborna kommer att få veta mer om vilka möjlighet som finns att kunna bidra med idéer om hur orten ska kunna växa.

 

 

Utvecklingsprojekt

Satsningen i Alunda är ett paraplyprojekt som innehåller många olika projekt. Nedan listas ett par områden som kommunen arbetar med. 

 

- Skolan. För att kunna växa behöver skolan följa med i detta på olika sätt. Några områden som kan nämnas är behov av skolbyggnader, elevernas resväg till och från skolan och i viss mån elevernas fritidsmöjligheter. 

- Centrumutveckling. Här har fastighetsägare och verksamhetsutövare centrala roller. 

- Industrimark. (uppdateras snart)

- Björnhålsskogen. (uppdateras snart)

- Prästgårdshöjden. Markanvisning (uppdateras snart)

 Den här sidan kommer att byggas på löpande allt eftersom projekt tar form. 

 

Kontakt

Lina Bornegrim, Projektledare 

010-603 86 59

lina.bornegrim@svefa.se

Kontakt

Krister Carlsson, Markstrateg

0173-864 07

krister.carlsson@osthammar.se

Kontakt Övriga

Media

Dokument