Gå till innehållet

Nytt vägnamn i detaljplan Klubbudden, Tuskö (D.83)

Sista dag att lämna synpunkter: 2020-11-02

Fastighet: Tuskö S:19                  Adress: -

Önskemål har inkommit att namnsätta den nya vägen som går genom detaljplanen Klubbudden, Tuskö (D.83).  I dagsläget ligger det 16 fastigheter längs med vägen. Det förslag som finns är Tuskö Strand.

Läs  mer om detaljplanen här

 Tuskö

 

Tillbaka till översikten

Påbörjad
1 april 2020
Senast uppdaterad
1 januari 0001
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret

Kontakta oss