Gå till innehållet

Detaljplan för Tuskö 10:1

Detaljplan för Tuskö 10:1, Östhammars kommun, Uppsala län.
Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Syftet med planen är att möjliggöra ett antal nya fastigheter för bostadsändamål med tillhörande lokalgata, tekniska anläggningar samt båtplatser inom Tusköområdet.

Planförslaget omfattar ca 10 hektar mark inom Tusköområdet på Söderön och ligger ungefär 2,5 km sydöst om Tuskö by och har strandlinje vid Orrsundet.

Handlingar

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
25 augusti 2016
Senast uppdaterad
25 augusti 2016
Typ
Detaljplaner och planarbete