Gå till innehållet

Information till restaurang- och caféägare i Östhammars kommun

För att underlätta för dig som restaurang- eller caféägare i Östhammars kommun har vår miljöenhet sammanställt information inför sommarsäsongen med anledning av coronaviruset. Denna information skickas också via e-post till berörda företag i kommunen.

Gästerna ska hålla rätt avstånd

Från onsdag den 25 mars 2020 gäller endast bordsservering på restauranger, barer och caféer. Gäster får alltså inte äta eller dricka vid baren. De nya skärpta reglerna (HSLF- FS 2020:9) för att minska smittspridning av covid-19 innebär att mat ska serveras vid borden och att dessa ska vara placerade så att det är lätt för gäster att röra sig utan att det blir trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det ska vara minst en armslängds avstånd mellan människor, det vill säga minst en meter. Det gäller både inom sällskap och mellan sällskap.

För att uppnå detta kan restauranger duka så att gäster kan sitta längre ifrån varandra vid borden och öka avstånden mellan borden alternativt hänvisa gästerna till vartannat bord.

Det är viktigt att komma ihåg att de nya reglerna är till för att minska trängseln både inne i och utanför restaurangerna, exempelvis på uteserveringar och i köer utanför dörren till serveringen.

Artistuppträdanden och andra evenemang

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innehåller inget förbud för artistuppträdanden, trubadurer eller liknande. Vid artistuppträdanden ska samma skärpta regler tillämpas som för restaurangens lokaler i övrigt. Det innebär att åhörarna ska kunna röra sig utan att trängsel uppstår och med minst en armlängds avstånd mellan gästerna. Verksamhetsutövare och krögare som planerar för trubadurer och artistuppträdanden under sommarhalvåret 2020 får därför planera sina evenemang och vidta åtgärder så att trängsel inte uppstår.

Normal tillsyn under sommaren

Östhammars kommun kommer att bedriva normal tillsyn i sommar utifrån alkohol- och livsmedelslagstiftningen under sommaren. Den kommande tillsynen kommer givetvis att fokusera på om bestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd efterlevs.  De nya skärpta reglerna innebär att kommunens livsmedelsinspektörer ska samråda med smittskyddsläkaren i regionen.

Det är alltså inte i första hand kommunens alkoholhandläggare eller polisen som ska upprätthålla föreskriftens bestämmelser. När det är uppenbart att någon bryter mot reglerna skall ett sådant ärende hanteras av kommunens livsmedelskontrollanter tillsammans med smittskyddsläkare. Om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 kan en verksamhet förbjudas med stöd av 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Johan Nilsson, Miljöchef

Kontakter

Publicerad
14 maj 2020
Senast uppdaterad
14 maj 2020
Ansvarig organisation
Sektor samhälle
Ämne
Coronavirus - Covid-19