Gå till innehållet

Nytt förslag ger kommunerna fullt ansvar för tillsynsprocessen

För att minska riskerna för smittspridning av coronaviruset vill regeringen nu stärka processen kring smittskyddstillsynen på restauranger genom att ge kommunerna fullt ansvar för tillsynsprocessen.

Förslaget innebär att ansvaret för tillsynskontroller och beslut blir helt och hållet kommunernas – en skillnad mot hur det tidigare varit då regionala smittskyddsläkare varit de som fattat beslut om att stänga en restaurang som inte följer regler och restriktioner för en minskad smittspridning.

- Det är viktigt att komma ihåg att vi alla har ett ansvar för att minska smittspridningen. Krögarna i kommunen behöver följa de restriktioner som finns för att möjliggöra att gästerna håller avstånd och som gäst på en restaurang måste man också vara noga med att följa rekommendationerna, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Med anledning av Covid -19 har Östhammars kommun ändrat sin tillsynsplan för sommaren vilket innebär att personal från miljöenheten under våren och sommaren gör tätare besök hos kommunens restauranger. Man kommer också att ha en regelbunden närvaro på platser i kommunen där man har anledning att tro att det kan bildas folksamlingar.

- Vi har en ständig dialog med krögarna där vi delar med oss av råd, lyssnar till deras behov och tittar på lösningar för att minska smittspridningen hos den specifika verksamheten, säger Johan Nilsson.

Om en restaurang aktivt bryter mot de rekommendationer som finns kommer verksamheten att få en varning. Om problemen fortsätter efter detta kan kommunen besluta att restaurangen får stänga. Även om det framöver är kommunen som ansvarar för tillsynen så kommer smittskyddsläkarna även fortsatt att vara behjälpliga med stöd och rådgivning vid behov.

Vi måste komma ihåg vårt gemensamma ansvar i den pandemi som nu råder. Därför är det viktigt att den som besöker en restaurang i sommar håller avstånd genom att beställa vid bordet, tvätta händerna, inte ställa sig vid en bar och genom att stanna hemma om man har symptom, säger Johan Nilsson.

Den tillfälliga lagen föreslås gälla från den 1 juli till och med den 31 december.

För att underlätta för café- och restaurangägare har Östhammars kommun tagit fram affischer som finns att hämta i kommunhuset samt på Turistbyrån i Östhammar. Affischerna kan även skrivas ut här.

Här kan du ta del av tidigare information till restaurang- och caféägare i Östhammars kommun

 

Publicerad
11 juni 2020
Senast uppdaterad
11 juni 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning