Gå till innehållet

Dokument

Kortversion av budget 2019 29 mars 2019

Vår gemensamma plånbok - Kortfattad information om årsbudget 2019.

SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.

Sammanträdesdagar 2019 19 december 2016

Sammanträdesdagar för kommunens nämnder, råd, utskott och grupper under 2019.

Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet 28 december 2018

Arbetet med likabehandling och mångfald bygger på kommunens värdegrund (öppenhet, engagemang, ansvar och tillsammans) och Policy för likabehandling och mångfald. Den här riktlinjen beskriver det arbetet. Den beskriver också hur vi lever upp till de krav som diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer på arbetsgivare samt kraven om kränkande särbehandling i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förkortat OSA.

Kompetensförsörjningsstrategi 27 december 2018

Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun.

Motion om att anställa en stadsarkitekt 14 november 2018

Östhammars kommun bör anställer en utbildad stadsarkitekt för att tillgodose kommunens karaktär och kulturhistoria.

Kommunfakta - barn och familj 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB.
Här kan du läsa övergripande kommunfakta om barn och familj.

Kommunfakta per ort SCB 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB. Här kan du läsa övergripande information om kommunen, uppdelat på orter.

Kommunfakta SCB 2018 7 juni 2018

Kommunfakta från Statistiska centralbyrån, SCB.
Här kan du läsa övergripande information om Östhammars kommun och dess invånare.