Gå till innehållet

Dokument

Alma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 25 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Alma förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Ansökan om barnomsorg obekväm tid 21 augusti 2015

Använd denna blankett för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid

Ansökan om ledighet för elev Bruksgymnasiet 12 september 2017

Bruksgymnasiets rutiner och blankett för ledighetsansökan

Ansökan om ledighet för elev grundskolan 21 augusti 2015

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår