Gå till innehållet

Dokument

Budget 2023 9 augusti 2022

Årsbudget 2023 och flerårsplan för 2024 - 2026

Reglemente för styrelse och nämnder 25 februari 2020

Reglemente för styrelser och nämnder:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden