Gå till innehållet

Dokument

Kortversion av budget 2020 12 december 2019

Vår gemensamma plånbok - Kortfattad information om årsbudget 2020.

Budget 2020 7 november 2019

Årsbudget 2020, flerårsplan 2021-2023

Kallelse kommunfullmäktige 24 september 2019 12 september 2019

Här kan du läsa kallelse och ärendelista.

Taxa för brandskyddskontroll och sotning 4 juli 2019

Räddningsnämndens beslut, taxetabeller för LSO-LBE samt brandskyddskontroll/sotning för Östhammars kommun.

Svar på motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om lokalt förbud mot tiggeri 2 maj 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet med hänvisning till svar från Margareta Widén Berggren (S) och Jacob Spangenberg (C).