Gå till innehållet

Dokument

Reglemente för styrelse och nämnder 21 december 2022

Reglemente för styrelser och nämnder:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Individ- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Valnämnden

Program för beredskap 2023-2027 6 februari 2024

Program för beredskap syftar till att skapa en övergripande strategisk inriktning för arbetet med beredskap och civilt försvar i Östhammars kommun.