Gå till innehållet

Dokument

Motion om koldioxidbudget 18 februari 2019

Motion om lokalt förbud mot tiggeri 23 januari 2019

Tiggeri bör förbjudas i Östhammars kommun då det inte är en lösning för EU-medborgare.

Motion om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön 22 januari 2019

Sverigedemokraterna yrkar att kommunen upphör med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems lägenheter.

Budget 2019 9 januari 2019

Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022.

Årsredovisning 2010 27 december 2018

Årsredovisning 2011 27 december 2018

Budget 2010 27 december 2018

Samt flerårsplan 2011-2013