Gå till innehållet

Dokument

Informationssäkerhetspolicy för Östhammars kommun 12 september 2016

Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. lnformationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhets­instruktioner styr informationssäkerhetsarbetet i Östhammars kommun.

Kommunikationspolicy 5 maj 2017

Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation.

Ledarpolicy 11 maj 2018

I ledarpolicyn uttrycks förväntningarna på ledare i förhållande till kommunens vision och de mål vi vill nå.

Policy för bisyssla 1 december 2016

Policy för hållbar utveckling 27 november 2018

Policy för hållbar utveckling i Östhammars kommun. I oktober 2016 antog kommunfullmäktige policy för hållbar utveckling (Dnr KS- 2014-373). Denna policy omfattade då endast ekologisk hållbarhet. I samband med nytt antagandet har kompletteringar av policydokument gällande inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Policy för internationellt arbete 28 september 2015

Internationell policy för Östhammars kommun – 2016-2020 - Inriktning och organisation

Policy för IT 28 september 2015

Policy för likviditet 28 september 2015