Gå till innehållet

Dokument

Del av Alunda centrum 3 augusti 2016

Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit laga kraft den 19 juli 2013

Del av kv. Atlanten 8 mars 2017

Detaljplan för del av kv. Atlanten (del av Öregrund 9:14) antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23 mars 2007.

Del av kv. Idyllen 8 mars 2017

Detaljplanen för del av kv. Idyllen antogs 12 december 2006 och vann laga kraft 12 januari 2007.

Del av Länsö 27 mars 2017

Detaljplan för del av Länsö (fastigheten Börstils-Länsö 1:13) antogs 15 februari 2006 och vann laga kraft 17 mars 2006.

Detaljplan för Tuskö 10:1 25 augusti 2016

Detaljplan för Tuskö 10:1, Östhammars kommun, Uppsala län.
Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Ed 1:30 (Husbacka) 21 mars 2017

Detaljplanen för Ed 1:30 (Husbacka) antogs 13 december 2005 och vann laga kraft 9 november 2007.