Gå till innehållet

Centrumvägen, Marma 3:14

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda är på samråd mellan 26 november - 17 december 2018.

Planförslaget omfattar ca 1500 kvm mark. Planområdet är beläget i Alunda centrum och gränsar till Trädgårdsvägen i norr samt Centrumvägen i väster. Planens syfte är att möjliggöra för ett flerbostadshus i 4-5 våningar med källare i sutteräng. Planen kommer även möjliggöra att flerbostadshuset inrymmer centrumverksamhet alternativt vård i form av en vårdcentral.

 

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 17 december 2018 ha inkommit skriftligen till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar. Ange detaljplanens diarienummer BMN-2018-315 på ditt yttrande. Det går även bra att skicka yttranden via e-post till byggochmiljo@osthammar.se

 

Handlingar

Publicerad
23 november 2018
Senast uppdaterad
23 november 2018
Typ
Detaljplaner och planarbete