Gå till innehållet

Centrumvägen, Marma 3:14

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda är på gransknign mellan 11 maj - 8 juni 2020.

Planens syfte är att möjliggöra för ett flerbostadshus i 4 våningar, utöver det får även en suterrängvåning anordnas. Planen skall även möjliggöra att flerbostadshuset inrymmer centrumverksamhet alternativt vård i form av en vårdcentral. Bostäder kommer att möjliggöras på alla våningsplan inklusive bottenvåning. Vårdcentral kommer att möjliggöras i våning 1-4. Centrumverksamhet kommer vara möjlig i bottenvåningen. Öster om flerbostadshuset kommer en bilparkering samt cykelparkering/cykelförråd att anordnas, och därtill även byggnad för avfallshantering. Planen har en flexibel inriktning för att möta de behov som i framtiden kan efterfrågas i Alunda centrum.

 

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 8 juni 2020 ha inkommit skriftligen till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar. Ange detaljplanens diarienummer BMN-2018-315 på ditt yttrande. Det går även bra att skicka yttranden via e-post till byggochmiljo@osthammar.se

 

Handlingar

Publicerad
23 november 2018
Senast uppdaterad
7 maj 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete