Gå till innehållet

Centrumvägen, Marma 3:14

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda antogs den 10 november 2020.

Planens syfte är att möjliggöra för ett flerbostadshus i 4 våningar, utöver det får även en suterrängvåning anordnas. Planen skall även möjliggöra att flerbostadshuset inrymmer centrumverksamhet alternativt vård i form av en vårdcentral. Bostäder kommer att möjliggöras på alla våningsplan inklusive bottenvåning. Vårdcentral kommer att möjliggöras i våning 1-4. Centrumverksamhet kommer vara möjlig i bottenvåningen. Öster om flerbostadshuset kommer en bilparkering samt cykelparkering/cykelförråd att anordnas, och därtill även byggnad för avfallshantering. Planen har en flexibel inriktning för att möta de behov som i framtiden kan efterfrågas i Alunda centrum.

 

Handlingar

Publicerad
23 november 2018
Senast uppdaterad
25 september 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete