Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Bostäder inom Albertina NO

Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013.

Syftet med en ny detaljplan för fastigheterna Marma 1:68 och 1:69 är i första hand att anvisa byggrätt för en ny carport i nordöstra delen av fastigheten Marma 1:68. För att inte splittra upp den planlagda delen av Alunda tätort i alltför många små detaljplaner har hela kvarteret tagits in i det aktuella planområdet, varmed hela den gällande detaljplanen ersätts av en ny.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
3 augusti 2016
Senast uppdaterad
3 augusti 2016
Typ
Detaljplan