Gå till innehållet

Bostäder inom Viktors hage

Detaljplanen för bostäder inom Viktors hage i Hargshamn (fastigheten Braxenbol 1:110) antogs 8 december 2009 och vann laga kraft 11 januari 2010.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Hargshamn i form av friliggande småhus på cirka nya 11 tomter.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
27 mars 2017
Senast uppdaterad
27 mars 2017
Typ
Detaljplaner och planarbete