Gå till innehållet

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen

Antagen i bygg och miljönämnden 27 april 2020, vann laga kraft 25 maj 2020.

Beslut om att anta detaljplan för del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen, Östhammar fattades i bygg och miljönämnden den 27 april 2020.

Planförslaget omfattar ca 4 hektar mark strax nordväst om Östhammars centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny idrottshall och se över området som ett idrottscentrum. Inom planområdet planeras även för en förskola. 

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
27 maj 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete