Gå till innehållet

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen

Detaljplan för del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen, Östhammar är på samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019.

Planförslaget omfattar ca 4 hektar mark strax nordväst om Östhammars centrum. Detaljplanen syfte är att möjliggöra för en ny idrottshall och se över området som ett idrottscentrum. Inom planområdet planeras även för en förskola. Detta innebär att äldre detaljplaner i området kommer att uppdateras med en ny detaljplan med en utökad byggrätt.

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 28 augusti 2019 ha inkommit skriftligen till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar. Ange detaljplanens diarienummer BMN-2018-1463 på ditt yttrande. Det går även bra att skicka yttranden via e-post till byggochmiljo@osthammar.se

Den 21 augusti mellan klockan 17:00-20:00 kommer det att finnas möjlighet till drop-in för att ställa frågor. Plats: Kommuncaféet, kommunkontoret i Östhammar, Stångörsgatan 10.

Observera att utredningarna är ett verktyg för att utreda lämpligheten av en detaljplan. Det innebär att utredningar kan göras för ett större geografiskt område eller delar av ett område än vad själva detaljplanen reglerar. Det är alltid plankartan som markerar det område som detaljplanen reglerar.

 

Publicerad
12 juli 2019
Senast uppdaterad
12 juli 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete