Gå till innehållet

Bostadsbebyggelse vid Kvarnberget

Detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Kvarnberget antogs 9 juni 2009 och vann laga kraft 13 juli 2009.

Syftet med detaljplanen är att bygga fler bostäder av olika typer vid Östhammars sjöfront.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
21 mars 2017
Senast uppdaterad
21 mars 2017
Typ
Detaljplaner och planarbete