Gå till innehållet

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn

Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn. Samråd pågår mellan 6-27 maj 2022.

Det huvudsakliga syftet med planen är att möjliggöra för ett samlat område av bryggor och båtplatser för dels de boende i de 20-tal planerade enbostadshusen som detaljplanen i den sydöstra delen av fastigheten medger men även till övriga boende på Gräsö som är i behov av båtplats.

Planområdet är beläget längs Gräsös västra kust, ca 10 minuters bilfärd norr om Gräsö färjeläge.

Publicerad
7 december 2021
Senast uppdaterad
5 maj 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete