Gå till innehållet

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn

Detaljplan för Mårtensboda småbåtshamn. Samråd pågick under 6-27 maj 2022. Granskning pågick under 26 april-24 maj 2023.

Det huvudsakliga syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett samlat område av bryggor och båtplatser för dels de boende på Gräsö, samt i ett 20-tal planerade enbostadshus som detaljplanen rakt norr om planområdet medger, som är i behov av båtplats. Det finns även anledning att undersöka om fler funktioner kopplat till båt- och friluftsliv kan rymmas inom planen.

Planområdet är beläget längs Gräsös västra kust, ca 10 minuters bilfärd norr om Gräsö färjeläge.

Publicerad
7 december 2021
Senast uppdaterad
16 februari 2024
Typ
Detaljplaner och planarbete