Gå till innehållet

Östhammar 29:4 & 29:12 "BRF Tussilago"

Antagen i Bygg- och miljönämnden 8 september 2021. Laga kraft 6 oktober 2021.

Syftet med den nya detaljplanen är att befintligt flerfamiljshus i kvarteret ska bli planenligt samt att möjliggöra för vissa åtgärder på husets yttre som idag inte går att ge bygglov för med befintlig detaljplan. Planerade åtgärder är inglasning av balkonger, ombyggnation av entréer med nytt skärmtak samt åtgärder för att förhindra vatteninträngning i byggnaden. Det kan också bli aktuellt att uppföra vissa komplementbyggnader såsom förråd. Inga förändringar avseende antalet bostadslägenheter i kvarteret planeras.

Publicerad
31 mars 2021
Senast uppdaterad
6 oktober 2021
Typ
Detaljplaner och planarbete