Gå till innehållet

Östhammar 38:7, "Prästgården"

Detaljplanen vann laga kraft 2020-09-25

Ändring av detaljplan "Prästgården", fastigheten Östhammar 38:7 samt del av Östhammar 38:2, antogs av Bygg och miljönämnden 2 september 2020. Beslutet att anta planen vann laga kraft 25 september 2020.

Syftet med den föreslagna ändringen av detaljplanen är i främsta rummet att separata fastigheter får bildas för de båda bostadsbyggnaderna inom planområdet.

Publicerad
14 januari 2020
Senast uppdaterad
8 oktober 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete