Gå till innehållet

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda)

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2019, men överklagades till mark och miljödomstolen. Överklagandet avslogs och planen vann laga kraft 22 april 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i centrala Alunda. Kommunens ambition är att skapa ett nytt bostadsområde  med olika boendeformer.

Planområdet omfattar ca 7,5 hektar mark och är beläget i centrala Alunda, öster om Skyndelnvägen och söder om Torpvägen.

I översiktsplanen, antagen 2016, pekas delar av planområdet ut som ett utredningsområde  för bebyggelse medan andra delar pekas ut som grönområde. 

 

 

Handlingar

 

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
16 augusti 2018
Senast uppdaterad
22 januari 2020
Typ
Detaljplaner och planarbete