Gå till innehållet

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda)

Antagandehandlingar tas fram

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i centrala Alunda. Kommunens ambition är att skapa ett nytt bostadsområde  med olika boendeformer.

Planområdet omfattar ca 7,5 hektar mark och är beläget i centrala Alunda, öster om Skyndelnvägen och söder om Torpvägen.

I översiktsplanen, antagen 2016, pekas delar av planområdet ut som ett utredningsområde  för bebyggelse medan andra delar pekas ut som grönområde. 

 

 

Handlingar

 

Organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning
Publicerad
16 augusti 2018
Senast uppdaterad
16 augusti 2018
Typ
Detaljplaner och planarbete