Gå till innehållet

Sunnanö Camping

Detaljplan för Öregrund 5:7 och 1:2, Sunnanö Camping. Samråd pågick 20 september till och med 20 oktober 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för campingverksamhet att drivas och utvecklas utifrån dagens förutsättningar. Det innebär att förtydliga gränser och bestämmelser för att underlätta för samtliga parter att förstå vad som gäller och kunna nyttja området på bästa sätt.

Publicerad
4 maj 2022
Senast uppdaterad
4 maj 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete