Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kallelse, ärendelista Lokala säkerhetsnämnden 25 februari 2021

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Organisation
Lokala säkerhetsnämnden
Publicerad
18 februari 2021
Senast uppdaterad
18 februari 2021
Typ
2021