Gå till innehållet

Risk- och sårbarhetsanalys 2023–2027

Risk- och sårbarhetsanalysen ger en bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns i Östhammars kommuns geografiska område och vilken förmåga Östhammars kommun har att motstå och hantera en svår samhällsstörning

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
6 februari 2024
Senast uppdaterad
6 februari 2024
Typ
Planer