Gå till innehållet

Granskning av kommunens förebyggande arbete mot korruption

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete med att motverka korruption och andra oegentligheter är ändamålsenligt. Den övergripande revisionsfrågan har varit om arbete med att motverka korruption och andra oegentligheter bedrivs tillräckligt kraftfullt och ändamålsenligt av styrelsen och nämnderna.

Organisation
Revision
Publicerad
24 augusti 2022
Senast uppdaterad
16 augusti 2023
Typ
Revisionsrapporter 2022