Gå till innehållet

Granskning av kvalitetssäkring av HVB för placerade barn och unga

Granskningen har syftat till att belysa och bedöma huruvida socialnämnden har ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVB-hem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.

Organisation
Revision
Publicerad
1 juni 2022
Senast uppdaterad
18 augusti 2023
Typ
Revisionsrapporter 2022